Skip to content
KATA SAMBUTAN PENGAJIAN HARI BESAR ISLAM

Hari besar Islam menjadi salah satu moment yang selalu diperingati oleh umat muslim diseluruh dunia. Peringatan ini biasanya digelar dengan acara pengajian dan tausiah agama. Isi tausiahnya pun selalu berkaitan dengan hari besar tersebut. Misalnya peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra’ Mi’raj, Nuzulul Qur’an, dan lain sebagainya.

Umumnya dalam peringatan hari besar ini, ada beberapa kata sambutan yang sampaikan oleh orang-orang yang bersangkutan, seperti ketua panitia, pejabat setempat, atau orang yang berkepentingan lainnya. Nah jika anda mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan, berikut ini kami akan memberikan beberapa contoh kata sambutan pengajian hari besar Islam.

Contoh 1 :

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh..

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, wabihi nasta’in ‘ala umuriddunya waddin, ashsholatu wassalamu’ala asrofil ambiyaa iwal mursalin wa’ala alihi washohbihi ajma’in. Robbisrohli sodri, wayassrili amri, wahlul uqdatammilisani yafqohu qouli, amma ba’du.
Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang dirahmati Allah..
Terutama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat, tanpa suatu halangan apapun.

Allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad wa’ala alihi sayyidina Muhammad. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW serta para sahabat dan para pengikutnya.

Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang dirahmati Allah..
Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan kata sambutan mewakili panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW …… H yang bertepatan dengan tahun ……………. Masehi.

Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang berbahagia.

Dalam kesempatan ini pula kami ucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah sudi menghadiri acara yang kami selenggarakan ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada bapak ustadz ……………  atas kehadirannya di acara ini untuk menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Allamin.

Dalam kesempatan ini kami selaku panitia mengucapkan terima kasih tak terhingga atas sumbangan yang telah diberikan untuk terselenggarakannya acara ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah dan semoga Allah menambah rezeki yang berlipatganda pula kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.

Selanjutnya, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh rekan-rekan pantia yang telah bekerja keras demi kesuksesan acara ini. Semoga segala apa yang telah rekan-rekan lakukan menjadi tabungan pahala bagi rekan sekalian.

Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang dirahmati Allah..

Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terjadi pada acara ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Demikianlah kata sambutan yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kata yang menyinggung Bapak/Ibu sekalian. 

Akhiru kalam wallahu muwafiqi ila iqwamittorriq, 

Assalamu’alaikum wr.wb

KATA SAMBUTAN PENGAJIAN HARI BESAR ISLAM
Contoh 2 :

Assalamu’alaikum Wr. Wb.


Alhamdulillahirobbil ‘alamin, wabihi nasta’in ‘ala umuriddunya waddin, ashsholatu wassalamu’ala asrofil ambiyaa iwal mursalin wa’ala alihi washohbihi ajma’in. Robbisrohli sodri, wayassrili amri, wahlul uqdatammilisani yafqohu qouli, amma ba’du.

Yang saya Hormati, Bpk/Ibu, Camat, Kepala Desa, Kelurahan,
Yang saya Banggakan Jajaran Panitia Penyelenggara
Yang saya Hormati para Undangan..
dan Para Hadirin yang Insya Allah dimulyakan Allah Swt.

Yang pertama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur kita kepada Allah Swt karena kita masih dapat berkumpul pada sebuah kegiatan yang mulia ini, yakni memperingati hari Isra’ Mi’raj. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan pada Nabi Muhammad Saw. beserta heluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Para Haridin yang kami muliakan.

Ribuan terima kasih kami kami ucapkan kepada semua donatur yang telah memberikan sejumlah dana demi terselenggaranya acara ini. Semoga Allah mengganti kebaikan saudara dengan pahala yang berlimpah. Aamiin Ya Rabbal Allamin.

Kami dari selaku panitia juga mengucapkan selamat datang kepada Ustadz………… Terima kasih banyak kepada Ustadz karena telah bersedia datang ke tempat ini untuk memberikan pencerahan kepada kami yang masih sangat haus dengan ilmu agama. Semoga Allah selalu melindungi dan melimpahkan berkah-Nya kepada ustadz.

Untuk seluruh panitia, terima kasih banyak atas tenaga, waktu, dan pikiran yang telah dikerahkan demi acara ini. Insya Allah hal tersebut menjadi pahala bagi saudara dan saudari ku sekalian.

Baiklah mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.

Wabilahii taufiq wal hidayah


Wassalamualaikun Wr. Wb.

KATA SAMBUTAN PENGAJIAN HARI BESAR ISLAM
Itulah beberapa contoh kata sambutan pengajian hari besar islam yang dapat kami berikan kepada anda. Semoga dapat membantu. 

March 30, 2020 / harry