Skip to content
KATA SAMBUTAN KETUA PANITIA ACARA PELANTIKAN
Pelantikan adalah suatu peresmian seseorang ketika ditetapkan, diangkat dalam suatu jabatan/tingkatan untuk diketahui layak oleh seseorang bahwa ia telah diangkat dalam suatu jabatan/tingkatan. Biasanya pelantikan ini diadakan untuk para ketua dan wakil ketua baru. Pelantikan ini juga biasanya digelar dengan persiapan dan diurus oleh panitia.
Apabila anda dipilih sebagai ketua panitia dan harus menyampaikan kata sambutan, berikut kami akan memberikan 2 contoh kata sambutan ketua panitia acara pelantikan. Mari simak contohnya berikut ini.

Contoh 1 :

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Assholatu wasalamu ala asrofil anbiya wal mursalim, sayyidina wa habibina wa maulana muhammadinnabiya warasula. Robbi shohri shodri wayasirli amri wahlul uddatam bilisani yafqaulu qouli.


Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Bapak/Ibu …………… selaku pembina Organisasi ………..
Yang terhormat Bapak/Ibu ……………

Yang terhormat Bapak/Ibu ……………
Yang terhormat Bapak/Ibu ……………
Serta yang kami hormati seluruh tamu undangan

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT. Dimana pada hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan dalam ruangan yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafa’atnya di yaumul qiamah nanti. Aamiin

Hadirin yang kami hormati,
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara pelantikan ketua dan wakil organisasi ………….. yang baru. Yang pertama saya sebagai ketua panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan atas kesediaannya untuk menghadiri acara ini.
Yang kedua, saya pribadi ingin mengucapkan selamat untuk ketua dan wakil ketua yang baru yang akan secara resmi dilantik pada hari ini. Semoga Bapak/Ibu ………… dan Bapak/Ibu ………….. dapat menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Selain itu, semoga Bapak/Ibu dapat membawa organisasi ini menjadi lebih baik dan menuai banyak prestasi tentunya.
Hadirin yang berbahagia,

Menyadari segala kekurangan dari panitia, baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan Pelantikan yang terkesan sangat sederhana ini, saya atas nama panitia memohon maaf, dan dengan senantiasa mengharapkan kehadirat Allah SWT. 

Demikianlah kata sambutan yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat pagi,
Wallahul Muwafieq Illa Aqwamith Tharieq
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KATA SAMBUTAN KETUA PANITIA ACARA PELANTIKAN
Contoh 2 :
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil alamin washolatu wassalamu ala asrofil ambiyai walmursalin waala alihi wasohbihi ajmain ammabadu.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Bapak/Ibu …………… selaku kepala sekolah…………
Yang terhormat Bapak/Ibu …………… selaku wakil kepala sekolah…………

Yang terhormat Bapak/Ibu para staf dewan guru
Yang terhormat Bapak/Ibu …………… selaku pembina OSIS
Yang kami banggakan ketua dan wakil ketua OSIS periode …………….
Dan yang kami sayangi seluruh anggota OSIS periode …………………..
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jua kita dapat berkumpul ditempat ini dalam rangka pelantikan ketua dan wakil ketua osis yang baru. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.
Hadirin yang saya hormati,
Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada ketua dan wakil ketua OSIS baru yang kita ketahui bersama akan segera dilantik. Semoga saudara kita ini dapat mengemban amanah dan  tugas dengan baik. Semoga dengan dibawah kepemimpinan yang baru, organisasi ini dapat lebih baik lagi dan mampu lebih kreatif dari sebelumnya. Namun tentu saja, sebaik-baiknya pemimpin, harus diimbangi dengan para anggota yang baik pula. Untuk itu, marilah kita doakan baik ketua, wakil, dan anggota dapat bekerja sama dengan baik.

Pengurus Osis yang kami banggakan.

Betapa banyak pekerjaan kita, yang mesti kita hadapi, khusus mengenai pekerjaan seputar kegiatan sekolah serta sekolah, untuk itu dimanakah diri kalian wahai pengurus osis, yakni dengan demikian kalian harus tahu posisi kalian dimana dan sebagai apa, serta apa yang mesti kalian lakukan, untuk itu perlunya bekerjasama, dan berkomitmen saling membantu satu sama lain. Para pengurus osis yang saya cintai, untuk dapat bekerja dengan baik, dalam rangkaian organisasi, setidaknya kalian diresmikan terlebih dahulu, serta mengenai proses bagaimanakah langkah awal OSIS ini untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan organisasi intra sekolah, kita semua harus berkoordinasi dengan banyak orang, terutama pada pembinan osis yang nantinya akan menuntundan mengarahkan organisasi ini.
Sya sebagai ketua panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada acara ini terdapat banyak kekurangan baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan pelantikan yang terkesan sangat sederhana ini. Sekali lagi saya atas nama panitia memohon maaf dan semoga kami dapat memperbaiki kekurangan tersebut dikemudian hari.
Baiklah mungkin cukup sekian kata sambutan yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat siang,
Wallahul Muwafieq Illa Aqwamith Tharieq
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

February 21, 2020 / harry