Skip to content
KATA SAMBUTAN TUAN RUMAH YANG SIMPEL

Menjadi tuan rumah dalam sebuah acara merupakan hal yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari.  Biasanya dalam beberapa acara tertentu diperlukan kata sambutan yang mewakili tuan rumah. Yang menyampaikannya bisa tuan rumah yang sebenarnya ataupun seseorang ditunjuk oleh tuan rumah untuk menyampaikan kata sambutan .

Nah jika anda merupakan tuan rumah sebuah acara atau ditunjuk oleh tuan rumah untuk menyampaikan kata sambutan, maka berikut ini kami akan memberikan beberapa contoh kata sambutan tuan rumah yang simpel.
Contoh 1 :

Assalamualaikum Wr. Wb.

Innal hamdalillah nahmadduhu wanastaghinuhu wanastaghfiruh
Wana ‘udzubillahi mintsuruuri anfusina wamin sayya’ati ‘amalina
Manyahdhillahu falaa mudhillalah wamanyudhlil falaa haadiyalah
Atshadu anla ilaha ilallah waashadu anna muhammaddan ‘abduhu warasuuluh
Allahumma sholli ‘ala shofiyyaka warasuulika muhammadin wa’ala alihi wasohbihi –
Wassalama tasliman katsiira. ‘amma baghdu.

Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan.
Yang Kami Hormati…………………………………..
Yang Kami Hormati Bapak dan Ibu……………….

Yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas berkah dan karunianya jua lah kita dapat berkumpul dan menjalin silahturahmi di kediaman saya tanpa kekurangan satu apapun.

Sholawat serta Salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa dan menuntun umatnya dari zaman kegelapan/ jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang penuh dengan cahaya islami dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT

Sebagai tuan rumah, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu sekalian yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara ………….., semoga langkah kaki Bapak/Ibu sekalian dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang akan menjadi bekal kita apabila kita telah berpulang ke Rahmatullah nanti. Aamiin.

Kemudian saya juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dapat penyambutan, keterbatasan tempat, serta jamuan yang telah kami hidangkan. Kami tuan rumah berharap Bapak Ibu dapat memakluminya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang menyinggung Bapak Ibu sekalian, kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri kata sambutan saya kali ini dengan Wabilahit taufiq wal hidayah

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

KATA SAMBUTAN TUAN RUMAH YANG SIMPEL
Contoh 2 :

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi robbil alamin assholatu wassalamu ‘ala asyrofil ambiya’i wal mursalin, wa’ala alihi wasohbihi ajma’in ‘amma ba’du.

Yang kami hormati Bapak ……
Yang kami hormati Bapak ……….
Yang kami hormati Bapak tokoh agama dan para masyarakat yang hadir pada malam hari ini.

Serta Bapak Ibu tamu undangan yang Insya Allah selalu dirahmati Allah.

Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan jasmani/rohani, nikmat iman dan nikmat islam. Sehingga Alhamdulillah kita bisa menghadiri acara ………….. di rumah Bapak…., tanpa ada halangan apa pun, Aamin…

Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, yang mana beliau telah membawa agama islam dan menyebar luaskan sampai ke pelosok dunia. Sehingga kita dapat mengetahui yang mana ajaran yang di ridhoi Allah dan mana yang di murkai-Nya, dan semoga kita semua mendapat syafaat baginda Rosululloh di yaumil qiyamah nanti. Amin Ya Robbal A’alamin.

Bapak Ibu sekalian, saya sendiri mewakili tuan rumah mengucapkan selamat datang di kediaman Bapak………………. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Bapak Ibu karena telah berkenan untuk hadir dalam acara ini. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Bapak …………….. sebagai tuan rumah memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyambutan serta hidangan yang tersedia kurang berkenan dihati Bapak Ibu sekalian. Karena inilah batas kemampuan kami.
Baiklah inilah kata sambutan saya mewakili Bapak……….. sebagai tuan rumah. Mohon maaf jika ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun.

Wabilahitaufik wal hidayah

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

August 30, 2019 / harry