klikharry.com

majalah online masa kini

ide pokok

MENEMUKAN IDE POKOK

Menemukan Ide Pokok dalam Artikel. Dalam artikel terdapat ide pokok pada setiap paragraf. Ide pokok merupakan kaliamat ini atau pokok paragraf . ide pokok juga disebut gagasan pokok atau gagasan utama. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok didukung oleh ide-ide penjelas dalam paragraf. Ide-ide penjelas tersebut dalam kalimat penjelas. Ide pokok sebagai inti […]

klikharry.com © 2015 Frontier Theme