Skip to content
KATA SAMBUTAN KETUA PANITIA ACARA PELANTIKAN
Pelantikan adalah suatu peresmian seseorang ketika ditetapkan, diangkat dalam suatu jabatan/tingkatan untuk diketahui layak oleh seseorang bahwa ia telah diangkat dalam suatu jabatan/tingkatan. Biasanya pelantikan ini diadakan untuk para ketua dan wakil ketua baru. Pelantikan ini juga biasanya digelar dengan persiapan dan diurus oleh panitia.
Apabila anda dipilih sebagai ketua panitia dan harus menyampaikan kata sambutan, berikut kami akan memberikan 2 contoh kata sambutan ketua panitia acara pelantikan. Mari simak contohnya berikut ini.

Contoh 1 :

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Assholatu wasalamu ala asrofil anbiya wal mursalim, sayyidina wa habibina wa maulana muhammadinnabiya warasula. Robbi shohri shodri wayasirli amri wahlul uddatam bilisani yafqaulu qouli.


Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Bapak/Ibu …………… selaku pembina Organisasi ………..
Yang terhormat Bapak/Ibu ……………

Yang terhormat Bapak/Ibu ……………
Yang terhormat Bapak/Ibu ……………
Serta yang kami hormati seluruh tamu undangan

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT. Dimana pada hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan dalam ruangan yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafa’atnya di yaumul qiamah nanti. Aamiin

Hadirin yang kami hormati,
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara pelantikan ketua dan wakil organisasi ………….. yang baru. Yang pertama saya sebagai ketua panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan atas kesediaannya untuk menghadiri acara ini.
Yang kedua, saya pribadi ingin mengucapkan selamat untuk ketua dan wakil ketua yang baru yang akan secara resmi dilantik pada hari ini. Semoga Bapak/Ibu ………… dan Bapak/Ibu ………….. dapat menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Selain itu, semoga Bapak/Ibu dapat membawa organisasi ini menjadi lebih baik dan menuai banyak prestasi tentunya.
Hadirin yang berbahagia,

Menyadari segala kekurangan dari panitia, baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan Pelantikan yang terkesan sangat sederhana ini, saya atas nama panitia memohon maaf, dan dengan senantiasa mengharapkan kehadirat Allah SWT. 

Demikianlah kata sambutan yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat pagi,
Wallahul Muwafieq Illa Aqwamith Tharieq
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KATA SAMBUTAN KETUA PANITIA ACARA PELANTIKAN
Contoh 2 :
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil alamin washolatu wassalamu ala asrofil ambiyai walmursalin waala alihi wasohbihi ajmain ammabadu.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Bapak/Ibu …………… selaku kepala sekolah…………
Yang terhormat Bapak/Ibu …………… selaku wakil kepala sekolah…………

Yang terhormat Bapak/Ibu para staf dewan guru
Yang terhormat Bapak/Ibu …………… selaku pembina OSIS
Yang kami banggakan ketua dan wakil ketua OSIS periode …………….
Dan yang kami sayangi seluruh anggota OSIS periode …………………..
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jua kita dapat berkumpul ditempat ini dalam rangka pelantikan ketua dan wakil ketua osis yang baru. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.
Hadirin yang saya hormati,
Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada ketua dan wakil ketua OSIS baru yang kita ketahui bersama akan segera dilantik. Semoga saudara kita ini dapat mengemban amanah dan  tugas dengan baik. Semoga dengan dibawah kepemimpinan yang baru, organisasi ini dapat lebih baik lagi dan mampu lebih kreatif dari sebelumnya. Namun tentu saja, sebaik-baiknya pemimpin, harus diimbangi dengan para anggota yang baik pula. Untuk itu, marilah kita doakan baik ketua, wakil, dan anggota dapat bekerja sama dengan baik.

Pengurus Osis yang kami banggakan.

Betapa banyak pekerjaan kita, yang mesti kita hadapi, khusus mengenai pekerjaan seputar kegiatan sekolah serta sekolah, untuk itu dimanakah diri kalian wahai pengurus osis, yakni dengan demikian kalian harus tahu posisi kalian dimana dan sebagai apa, serta apa yang mesti kalian lakukan, untuk itu perlunya bekerjasama, dan berkomitmen saling membantu satu sama lain. Para pengurus osis yang saya cintai, untuk dapat bekerja dengan baik, dalam rangkaian organisasi, setidaknya kalian diresmikan terlebih dahulu, serta mengenai proses bagaimanakah langkah awal OSIS ini untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan organisasi intra sekolah, kita semua harus berkoordinasi dengan banyak orang, terutama pada pembinan osis yang nantinya akan menuntundan mengarahkan organisasi ini.
Sya sebagai ketua panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada acara ini terdapat banyak kekurangan baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan pelantikan yang terkesan sangat sederhana ini. Sekali lagi saya atas nama panitia memohon maaf dan semoga kami dapat memperbaiki kekurangan tersebut dikemudian hari.
Baiklah mungkin cukup sekian kata sambutan yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat siang,
Wallahul Muwafieq Illa Aqwamith Tharieq
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

February 21, 2020 / harry

KATA SAMBUTAN RAPAT DESA

Rapat Desa atau yang juga dikenal dengan istilah musyawarah desa (musdes) adalah proses musyawarah antara Badan permusyawaratan desa (BPD), Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Rapat desa sendiri merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di desa untuk membahas mengenai berbagai hal misalnya perencanaan sebuah acara dan juga evaluasi kegiatan.

Dalam acara rapat, tak lengkap rasanya jika tidak adanya kata sambutan. Kata sambutan ini bisa disampaikan oleh siapa saja yang berkepentingan misalnya Camat, Kepala Desa, dan orang-orang berkepentingan lainnya. Nah berikut ini kami akan memberikan beberapa contoh kata sambutan rapat desa.

Contoh 1 : (Kata Sambutan Camat Pada Rapat Desa)

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta staf dan para sesepuh desa yang kami hormati,

Yang saya sayangi saudara-saudara warga Desa ……………

Pertama-tama kami sangat bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka melaksanakan acara rapat desa.

Kami sebagai pimpinan wilayah, begitu mengapresiasi rencana gerakan anti narkoba di desa ini. Gerakan ini tentu saja akan menjadi langkah positif bagi desa ini untuk memberantas kejahatan narkoba yang belakangan ini mulai marak. Bukan hanya wilayah perkotaan, namun wilayah pedesaan pun perlu mewaspadai adanya peredaran narkoba ini. 

Dengan melakukan gerakan anti narkoba ini, kita dapat menyelamatkan generasi muda dari kelamnya jeratan narkoba. Karena memang bahaya narkoba ini begitu memprihatinkan. Kita pun dapat memberikan para generasi muda berbagai kegiatan positif untuk mengisi kegiatan mereka.
Baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah, kepada Allah saya mohon ampun.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

KATA SAMBUTAN RAPAT DESA

Contoh 2 : (Kata Sambutan Kepala Desa Dalam Rapat Desa)

Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Mengawali sambutan saya dalam pertemuan ini, marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia dan petunjuk-Nya kita semua dapat berkumpul dan bertatap muka di balai desa ini tanpa ada suatu halangan apapun dalam rangka melakukan rapat evaluasi program kerja.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. 

Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara semua perangkat desa atas kehadiran dan partisipasi dalam pertemuan rutin setiap bulan yang telah kita sepakati bersama dalam rangka melakukan evalusai program kerja yang telah kita canangkan bersama demi kemajuan desa yang kita cintai ini.

Selanjutnya, saya meminta nanti, masing-masing ketua bidang untuk menyampaikan hasil evaluasi mengenai hal-hal yang telah dicapai dan kendala-kendala yang dihadapinya, untuk selanjutnya nanti kita bahas bersama-sama, kita cari solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi hambatan itu, agar semua program kerja yang telah kita rencanakan pada akhirnya nanti dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan kita semua.

Selain itu, dalam rapat kita kali ini, kita juga akan membahas mengenai keamanan di wilayah desa ini. Saya berharap kegiatan siskamling hendaknya ditingkatkan. Atau jika bapak ibu berkenan untuk mengeluarkan biaya keamanan, kita akan mempekerjakan beberapa orang hansip untuk menjaga keamanan desa kita. Dan untuk masalah ini akan kita bahas lebih lanjut nantinya.
Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan atas waktunya saya ucapkan terima kasih.
Wabillahitaufik Walhidayah

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

February 19, 2020 / harry

KATA SAMBUTAN KETUA PANITIA ACARA HALAL BIHALAL

Saling memaafkan dan silahturrahim merupakan bagian dari Risalah Islam dan tidak terbatas saat Idul Fitri. Dan usai perayaan hari raya Idul Fitri, biasanya kita mengadakan halal bihalal. Halal bihalal ini merupakan kegiatan silaturahmi dan saling bermaafan. Halal bihalal ini sebenarnya merupakan salah satu tradisi yang berkembang di Indonesia.

Tak hanya di lingkungan masyarakat, namun halal bihalal ini juga kerap diadakan oleh sejumlah organisasi, instansi, dan juga perusahaan. Biasanya acara ini digelar secara semi formal. Kata sambutan menjadi hal yang tak pernah ketinggalan dalam setiap acara termasuk pula acara halal bihalal.

Dan jika anda ditunjuk sebagai ketua panitia acara halal bihalal dan diminta untuk menyampaikan kata sambutan, dibawah ini kami akan memberikan beberapa contoh kata sambutan ketua panitia acara halal bihalal. Mari simak contohnya berikut ini.

Contoh 1 : (acara halal bihalal di sekolah)

Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahi rabbil’alamin
Wabihi nasta’inu’ala ‘umuridunya waddin
Washolatu wassalamu’ala asrofil anbiya i walmursalin wa’ala aalihi wasohbihi ajma’in.
Amma ba’du

Yang terhormat Bapak/Ibu Kepala Sekolah SMA …………..
Yang terhormat Bapak dan Ibu staf dewan guru
Yang kami muliakan Ustadz ………………..
Serta teman-teman yang saya cintai.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia, serta nikmat-Nya yang tak pernah bisa kita hitung sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara Halal Bi Halal.
Sholawat dan salam kita semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah Saw beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Bapak, ibu dan teman-temanku sekalian,

Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya selaku ketua panitia untuk menyampaikan beberapa patah kata. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua hadirin yang telah bersedia hadir ke acara yang sederhana ini.  Acara ini sendiri dimaksudkan untuk menjalin tali silahturahim di lingkungan SMA …………….. ini. Pada kesempatan ini pula hendaknya kita saling bermaaf-maafan. Karena saling maaf dan memaafkan adalah hal yang mulia.

Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas kerja keras dan waktunya demi terselenggaranya acara ini. Semoga Allah membalas setiap tenaga, waktu, dan pikiran yang tercurah dengan pahala yang berlimpah. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh donatur yang telah menyisihkan sebagaian rezekinya untuk kepentingan acara ini. Semoga Allah senantiasa menjadikan hal tersebut menjadi pahala yang berlipat ganda.

Acara hari ini juga akan diisi dengan tausiah dari Ustadz ……………………… Semoga apa yang beliau sampaikan pada hari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam perbuatan dan ucapan saya kali ini, kepada Allah saya mohon ampun.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KATA SAMBUTAN KETUA PANITIA ACARA HALAL BIHALAL

Contoh 2 : (Acara halal bihalal di lingkungan tempat tinggal)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahi rabbil’alamin
Wabihi nasta’inu’ala ‘umuridunya waddin
Washolatu wassalamu’ala asrofil anbiya i walmursalin wa’ala aalihi wasohbihi ajma’in.
Amma ba’du.

Yang kami hormati Bapak ……………… selaku RT …………
Yang kami hormati Bapak ……………… selaku RW ………..
Yang kami muliakan Ustadz …………..
Dan yang kami banggakan, para warga RT ………………

Yang pertama, marilah kita panjatkan puji sukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat serta hidayah-Nya yang sudah diberikan pada kita, sehinggga saat malam yang berbahagia ini kita masih tetap dapat di beri kesempatan untuk berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara halal bihalal ini. Sholawat dan salam kita semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah Saw beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Hadirin serta hadirat yang berbahagia.

Saya atas nama memohon izin untuk menyampaikan sedikit kata sambutan. Pada hari yang cerah ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak/Ibu dan saudara saudari sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Tujuan dari acara ini selain untuk bermaaf-maafan, juga sebagai ajang untuk mempererat tali silahturahmi diantara warga RT…………..

Selain itu, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh donatur. Karena atas sumbangan Bapak/Ibu sekalian, acara ini dapat digelar seperti saat ini. Dan kami pun berdoa agar kebaikan Bapak/ Ibu dapat menjadi amal yang tak terputus. Serta semoga Allah selalu melindungi Bapak/Ibu. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas kerja keras dan waktunya demi terselenggaranya acara ini. Semoga Allah membalas setiap tenaga, waktu, dan pikiran yang tercurah dengan pahala yang berlimpah. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh donatur yang telah menyisihkan sebagaian rezekinya untuk kepentingan acara ini. Semoga Allah senantiasa menjadikan hal tersebut menjadi pahala yang berlipat ganda.

Acara halal bihalal ini juga akan diisi dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz…………… Hendaknya dalam mendengarkan tausiah tersebut, kita dapat khidmat dan menyimak denga sungguh-sungguh, agar ilmu yang disampaikan beliau dapat berguna bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat.

Demikianlah kata sambutan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada ucapan saya yang kurang berkenan. Dan juga mohon maaf jika dalam acara ini terdapat banyak kekurangan. Karena inilah batas kemampuan kami.

Akhirulkalam, Wabilahitaufiqwalhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

February 16, 2020 / harry